ระดับถัดมาคือการยิ่งนักระบบสมัครอีเมล์โดยปกติแล้วอีเมล์ทุกต้นฉบับ

ประเภทถัดมาคือการจัดจ้านระเบียบสมัครอีเมล์โดยทั่วไปแล้วอีเมล์ทุกต้นฉบับจะวิ่งเข้าในที่หนึ่งเดียว การเรียบเรียงก็คือการใส่ฟิลเตอร์หรือตัวทอเพื่อหลีกโฟลเดอร์เมล์ออกเป็นพวก ตามหัวเรื่อง ลำดับเวลา และความสลักสำคัญของสมัครอีเมล์สมัครอีเมล์ อาจจะแยกตามผู้ส่งตามใจเรื่องและเหตุจำเป็น ประดุจดัง สหายร่วมงาน ผู้มีอำนาจ หรือคนที่กำลังต่อเนื่องกิจการงานหรือธุระกันอยู่ในช่วงนั้น กรองเอาเมล์ที่มีการส่งครั้งแล้วครั้งเล่า เช่น จดหมายข่าว ไปรวมยอดอยู่ที่เดียวกัน เพราะเมล์พวกนี้โดยธรรมชาติไม่ใช่เมล์ยิ่งใหญ่เร่งรีบที่ต้องอ่านในเวลานั้น

และเพื่อที่จะไม่ให้พลาดอีเมล์ของนายจ้างก็ฟอร์เวิร์ดให้เข้าไปที่สมัครอีเมล์ใหม่แอ็กเคานต์หลักบนมือถือหรือเอสเอ็มเอส อีเมล์แอ็กเคานต์แทนจะได้ไม่พลาด การจัดระเบียบหมู่ให้อีเมล์เสียใหม่จะช่วยให้เราเปลืองเวลาน้อยลงกับเมล์ไม่เด่น